อาการแพ้ท้อง มักจะเกิดขึ้นกับหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ ในช่วง 3 เดือนแรก ซึ่งจะสร้างความทรมานให้กับว่าที่คุณแม่มากทีเดียว แต่อาการแพ้ท้องก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับว่าที่คุณแม่ทุกคน เพราะบางคนก็ไม่มีอาการแพ้ท้องเลย บางคนแพ้ท้องน้อย บางคนแพ้ท้องมาก ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายและการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนของคุณแม่ด้วย แต่เนื่องจากอาการแพ้ท้องมักจะทำให้คุณแม่รู้สึกทรมานเป็นอย่างมาก คุณแม่จึงต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น โดยมีวิธีการดูแลตัวเอง ดังนี้…